Socialpædagogisk opholdssted ved paragraf 66 og paragraf 76

Opholdsstedet Pædagogisk Kompetence Center har til huse i Mou, hvor vi har to huse – begge beliggende i Mou midtby. Mou ligger 18 km  fra Aalborg centrum, hvilket muliggør en pædagogisk behandling i et miljø, der kan ligne det miljø de unge kommer fra og sandsynligvis skal tilbage til.

Normeringen giver borgerne mulighed for altid at blive støttet og vejledt i dagligdagen, uden at blive forstyrret af andre borgere på stedet. Samtidig er det muligt for pædagogerne hele tiden at være sammen med borgeren, hvis denne udviser behandlingsmodstand – i form af at ville stikke af, aggressiv adfærd, destruktiv adfærd eller på anden måde er til fare for sig selv, personalet eller andre.

Ud fra normeringen vægtes fælles interesser højt. Den fælles interesse kan give pædagogen og borgeren mulighed for at opbygge en tillidsfuld og bæredygtig relation til hinanden, som er grobund for det pædagogiske arbejde. Endvidere sikrer normeringen et optimeret arbejde med borgernes individuelle handlingsplaner i dagligdagen, hvor det netop bliver muligt at arbejde med borgerens mål og delmål.

Vester Fjordvej 3
9280 Storvorde
Tlf.: +45 4214 9400
Fax.: +45 9812 7041
EAN: 30732308
E-mail: pkc@pkc-aalborg.dk


Værdigrundlaget på PKC tager sit udgangspunkt i grundlæggende værdier som tryghed, respekt, tillid og indflydelse på egen livssituation.

Ledelsen på PKC har fokus på udstrakt medarbejderindflydelse, og ser det som en afgørende faktor, at beslutningsprocesserne og den pædagogiske kompetence er placeret, så der kan tages ansvarlige og hurtige beslutninger i det daglige pædagogiske arbejde.

Dette indebærer, at alle medarbejdere optræder som engagerede rollemodeller og udviser accept og respekt for det enkelte menneske.

Værdigrundlaget er udarbejdet i samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Det danner rammen omkring det pædagogiske arbejde.

  • Vi fokuserer på, at skabe stabile, forudsigelige og genkendelige rytmer
  • Vi skaber mulighed for udvikling af en tæt relation til åbne, ærlige og tillidsfulde pædagoger
  • Vi giver altid den enkelte mulighed for indflydelse på egen udvikling og livssituation
  • Den enkelte og deres familier møder altid en engageret, fordomsfri og troværdig pædagog
  • Vi søger altid en positiv og konstruktiv kommunikation i bestræbelserne på udvikling af det pædagogiske arbejde
  • Vi tager alle ansvar for en grundig og indholdsrig dokumentation for den udvikling den enkelte gennemgår under opholdet på PKC
  • Vi tilstræber vide rammer for personlig og faglig medarbejderudvikling.
  • Ledelse og medarbejdere tager i fællesskab ansvar for sundhed og trivsel på vores arbejdsplads