Børne- og ungehjem efter Barnets lov § 43 stk. 1 nr. 6 og stk. 3. og § 113 – 118.

Børne- og ungehjemmet pædagogisk kompetence center har til huse i Mou, hvor vi har to huse – begge beliggende i Mou midtby. Mou ligger 18 km fra Aalborg centrum, hvilket muliggør en pædagogisk behandling i et miljø, der kan ligne det miljø de unge kommer fra og sandsynligvis skal tilbage til.

Værdigrundlaget på PKC tager sit udgangspunkt i grundlæggende værdier

Værdigrundlaget på PKC tager sit udgangspunkt i grundlæggende værdier som tryghed, respekt, tillid og indflydelse på egen livssituation.

Ledelsen på PKC har fokus på udstrakt medarbejderindflydelse, og ser det som en afgørende faktor, at beslutningsprocesserne og den pædagogiske kompetence er placeret, så der kan tages ansvarlige og hurtige beslutninger i det daglige pædagogiske arbejde.

null

Pædagogiske principper

Læs mere her

null

Rammer for det pædagogiske arbejde

Læs mere her

null

Magtanvendelse

Læs mere her

null

Struktur

Læs mere her

null

Rollemodeller

Læs mere her

null

Tilgang til borgerne

Læs mere her

KRAP

Allerede i visitationen anvender vi KRAP som metode. Vi udarbejder en Kognitiv Sagsformulering. Denne har til hensigt at danne et overblik over den unges dynamikker. Vi anvender Kognitiv Sagsformulering i arbejdet med at integrere den unge i huset og uddanne personalet internt til at arbejde individuelt.

Det giver et overblik over, hvilken målgruppe, den unge er anbragt efter, samt hvilke mestringsstrategier den unge anvender, når noget bliver svært. Vi finder det yderst vigtigt at danne os en forståelse for den unge, både hvilke udfordringer den unge har, men også ressourcerne og hvordan den unge påvirkes positivt.