Akutanbringelse

Vi tilbyder et akut anbringelsestilbud, hvor brugeren af forskellige årsager ønskes fjernet fra deres nærmiljø. Akutanbringelsen kan effektueres indenfor få timer – hvor den enkelte vil blive mødt af tydelige og omsorgsfulde voksne. Afslutningsvis laves der status med anbefalinger for yderligere anbringelse.

Akutanbringelse tages op i hvert enkelt tilfælde for at tilgodese både brugeren og husets øvrige beboere.

Formålet med akutanbringelsen er, at brugeren isoleres fra eget miljø, således at denne ikke kan være til skade for sig selv eller andre – samtidig med at den fremtidige udvikling ikke påvirkes negativt af brugerens miljø.

Alle pædagogiske observationspladser og akutanbringelser, hvor der er udadreagerende adfærd eller misbrug, starter med en indslusning på minimum fem dage og i enkelte tilfælde op til 21 dage. I alle tilfælde tages der individuelt stilling til, hvordan relationen oprettes og vi lærer hinanden at kende.

Vi har godkendt en akutplads i huset i Mou. Personale indsættes fra egne rækker, således det passer til de aktuelle borgere i huset.