Behandlingen

Vi er optagede af, hvordan vi anvender sproget og stiller spørgsmål, så den vi taler med finder frem til egne foretrukne historier om sig selv, ud fra deres levede erfaringer. Når der tales om problemer, undersøges det, hvordan problemet påvirker forskellige områder af personens liv, samt hvordan problemet har haft held til at få den indflydelse på personens handlinger og selvopfattelse

Vores dialogniveauer kan beskrives således:

  • Den emotionelt-ekspressive dialog: vi er omsorgsgiver og justerer os efter brugerens tilstand – vi ser og følger dennes initiativ. Vi anerkender og etablerer derved en dialog.
  • Den meningsskabende og udvidende dialog: med udgangspunkt i fælles opmærksomhed om fælles oplevelser. Det giver mening, forklaring og fortæller historier, således de fremstår som meningsfulde og interessante samt knyttet til brugeres øvrige erfaringsverden(narrativ tilgang).
  • Den regulerende og grænsesættende dialog: Vi hjælper med at udvikle strategier for målrettet handling ud fra enkle situationer, fx hygiejne, oprydning, problemløsningsstrategier. En vigtig pointe er, at det gives som gradueret støtte, dvs. vi hjælper når der er behov, men så snart kompetence og mestring øges, trækkes hjælpen gradvist tilbage, således brugeren fremstår som den, der har mestret opgaven ud fra egne forudsætninger. Tanken er at skabe autonomi hos den, der modtager hjælp.

Vi ønsker at fremme et subjekt-subjekt forhold, hvor gensidighed afspejles i situationen. Ligeværdighed, gensidighed og anerkendelse af hinanden bliver grundpiller i samværskoden

Vi finder det vigtigt, at vi er synlige på institutionen, og derfor tilstræber vi at ansætte så mange som muligt fra nærområdet, således at der hele tiden er en tæt kontakt. Dette vil samtidig give en kontinuitet i forhold til, når brugeren skal ud i egen lejlighed – her vil den enkelte eventuelt kunne fortsætte kontakten til medarbejderen fra PKC, og på den måde benytte samarbejdet fra opholdet videre i sit liv.

“Hvis det eneste værktøj, du ejer, er en hammer, begynder ethvert problem at ligne et søm.” – Abraham Maslow