Dokumentation

Dokumentation og beskrivelse af det daglige pædagogiske arbejde prioriteres højt. Denne dokumentation vil være en integreret del af arbejdet.

Alle foreliggende oplysninger vil blive indført i en struktureret og skemalagt dokumentation, der vil danne ramme for kvaliteten i anbringelsen. Denne vil være tilgængelig for gennemgang af både sagsbehandlere og tilsynsførende myndighed.