Familien

I vores regi behandler vi ikke kun borgeren, men drager hele familien ind i arbejdet, i det omfang der magtes. Vi anvender forældrenes/familiens erfaringer i behandlingen af deres barn. Vi mener; jo bedre samarbejde der er mellem os, jo nemmere er det for borgeren at være anbragt – og jo nemmere er samværet, når dette er i familiens regi.

I nogle tilfælde, har vi i perioder kontakt dagligt – vi er ”en del” af familien, og derfor er forældrene også inviteret til faglig supervision, hvis dette er relevant. Vi inddrager samme, da vores målgruppe har brug for helhedsstruktur og planlægning i hverdagen. Endvidere er problematikkerne omkring vores borgere ofte yderst vanskelige, og deres adfærd uforudsigelig og oftest afledt af omgivelsernes adfærd.

Vi står til rådighed, når familien har det svært i forhold til deres barn, og vi kommer gerne i hjemmet for at være der for dem. Endvidere kan der aftales hjælp til søskende, der ofte lider under uforudsigelige adfærd fra deres søster/bror. Vi vil forsøge at hjælpe dem til at forstå, men også forsøge at lære hele familien, hvorledes de kan hjælpe med at omgås deres barn, således behandlingen bliver helhedsorienteret.

Vi tager altid ansvaret for borgeren. Dette også, når denne er på hjemrejse. Vi laver aftalerne med borgeren, således forældrene kan bruge samværet positivt sammen med deres barn. Vi anvender fx aftalekort, som borgeren har med i lommen ved behov. Større aftaler med borgeren laves som aftalekontrakt og underskrives af os og denne. Vi forsøger at slippe vores ansvar overfor forældre og borgeren i takt med en positiv udvikling – nogle gange går det godt og andre gange, må vi være der til at samle op igen.

Der laves individuelle aftaler – nogle borgere ønsker vi bliver i byen eller hjemmet under samværet, hvilket der aftales individuelt. Vi har altid personale til rådighed ved hjemmebesøg og hjemrejser, hvorfor vi altid kan komme forbi og se om samværet kan redes ved konflikt. Andre gange må det afbrydes og vi prøver igen en anden gang.