Familien

I vores regi arbejder vi ikke kun med de unge

I vores regi arbejder vi ikke kun med de unge, men drager hele familien ind i arbejdet, i det omfang det er muligt. Vi anvender forældrenes/familiens erfaringer i behandlingen af deres barn. Vi mener; jo bedre samarbejde der er mellem os, jo nemmere er det for den unge at være anbragt – og jo nemmere er samværet, når dette er i familiens regi.

I nogle tilfælde har vi i perioder kontakt dagligt – vi er ”en del” af familien, og derfor er forældrene også inviteret til faglig supervision, hvis dette er relevant. Vi inddrager samme, da vores målgruppe har brug for helhedsstruktur og planlægning i hverdagen. Endvidere er problematikkerne omkring vores unge ofte komplekse, og deres adfærd uforudsigelig og oftest afledt af omgivelsernes adfærd.

Vi står til rådighed

Vi står til rådighed, når familien har det svært i forhold til deres barn, og vi kommer gerne i hjemmet for at være der for dem. Desuden kan der aftales hjælp til søskende, der ofte lider under uforudsigelige adfærd fra deres søster/bror. Vi vil forsøge at hjælpe dem til at forstå, men også forsøge at lære hele familien, hvorledes de kan hjælpe med at omgås deres barn, således behandlingen bliver helhedsorienteret.

Vi tager altid ansvaret for den unge. Dette også, når denne er på hjemrejse. Vi laver aftalerne med den unge, således forældrene kan bruge samværet positivt sammen med deres barn. Vi anvender aftalekort, som den unge har med i lommen ved behov. Vi slipper vores ansvar overfor forældre og den unge i takt med en positiv udvikling – nogle gange går det godt og andre gange, må vi være der til at samle op igen.

Der laves individuelle aftaler – nogle unge ønsker vi bliver i byen under samværet, hvorfor vi nogle gange holder i nærheden, og dermed kan tilkaldes af den unge eller forældrene. Vi har altid personale til rådighed ved hjemmebesøg og hjemrejser, derfor kan vi altid komme forbi og se om samværet kan redes ved konflikt. Andre gange må det afbrydes og vi prøver igen en anden gang.

Kontakt os

Vi sidder klar til at besvare ethvert spørgsmål, du måtte have, som du ikke får besvaret her på hjemmesiden. Så tøv ikke med at ringe eller skrive til os.

Kontakt os i dag