Godkendelse

Pædagogisk Kompetence Center er godkendt som privat opholdssted og botilbud i henhold til Lov om social service § 142 stk. 7.