Intranet/Dagbøger

Der vil blive skrevet dagbog hver dag under opholdet. Dagbogen vil bl.a. indeholde følgende konkrete punkter, som medarbejderne skal forholde sig til og beskrive.
  • Aftaler
  • Eventuelle aftaler med forældre samt kort referat af samtaler med forældrene
  • Beskrive udvikling i forhold til aftalte arbejdspunkter i forhold til delmål.
  • Daglig pædagogisk observation
  • Dagligdagsting
  • Dagbogen vil være et vigtigt redskab i forhold til videregivelse af informationer til kollegaer samt til udarbejdelse af statusrapporter og målskemaer.
  • Sagsbehandleren kan til enhver tid se dagbogen på PKCs intranet.
Enhver samarbejdspartner fra anbringende myndighed modtager et personligt login til vores intranet. Her kan alt arbejde omkring beboeren på PKC læses. Det ajourføres dagligt.