Kapacitet

PKC modtager beboere mellem 15 og 23, der i deres behandlingsbehov ligger i grænseområdet mellem pædagogik og psykiatrien. Vi modtager beboere, der i udpræget grad bruger vold og trusler som udtryksform og reaktionsmønster. Herunder også de der er voldelige og vurderes farlige for deres omgivelser. Mulighed for akut anbringelser i vores hus i Mou.

 • Vi er klar indenfor en time(afhængig af geografisk afstand)
 • Kortere anbringelser i forbindelse med fx en pædagogisk observation eller afklaringsforløb.
 • Kortere ophold i udland
 • Projektpladser
 • Anbringelser under ungdomssanktioner – herunder også mulighed for anbringelse i fase 1, såfremt den anbringende kommune beslutter dette
 • Alternativ afsoning
 • Anbringelser i forbindelse med behandlingsdomme
 • Udslusning og efterværn
 • Mentorordning
 • Værksted med mulighed for arbejdsprøvning
 • Job og praktikpladser samt beskæftigelse/arbejdstilbud
 • Normeringer, der betyder vi kan rumme tungere pædagogiske opgaver

Vores projektafdeling modtager borgere mellem 15 og 23. Projektpladsernes rammer udformes i samarbejde med anbringende myndighed i forhold til beboerens handleplan samt behov for pædagogisk indsats.

Vi har aldrig lukket, og løser alle opgaver med stor professionalisme – uden at gå på kompromis med respekt og omsorg for borgeren. Derfor vægter vi også faglighed blandt personalet højt. Magt bliver aldrig til et pædagogisk virkemiddel på PKC