Målgruppen

Målgruppen beskrives via et eller følgende punkter:

  • Omsorgssvigt
  • Tilknytningsforstyrrelse
  • Opmærksomhedsforstyrrelse
  • Autismespektrum
  • Anden udviklingsforstyrelse
  • Personlighedsforstyrrelse
  • Anden intellektuelkognitiv forstyrrelse
  • Dømt til strafferetslig foranstaltning

Målgruppen dækker ikke unge, der har været udsat for seksuelle overgreb samt unge i aktivt misbrug.
Der lægges i visitationen stor vægt på, at nye unge matcher den aktuelle beboergruppe. Det vurderes, hvorvidt en ny ung kan profitere af og bidrage til den eksisterende gruppe.

Vi er godkendt til anbringelse under social service §66 stk. 1 nr. 6 og §107 (13-18(23) år.)

Kontakt os

Vi sidder klar til at besvare ethvert spørgsmål, du måtte have, som du ikke får besvaret her på hjemmesiden. Så tøv ikke med at ringe eller skrive til os.

Kontakt os i dag