Målgruppen

Målgruppen er unge med varigt psykisk funktionsevne, der ikke er i stand til, at klare sig selv, og som på grund af denne nedsatte funktionsevne, har udviklet særlige sociale problemer, der gør det yderst vanskeligt for dem, at klare sig i sociale sammenhænge på uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser, i fritidsaktiviteter og i mellemmenneskelige sammenhænge generelt.

Vi er godkendt til anbringelse under social service §66 stk. 1 nr. 6 og §107 (13-22(23) år.)

Begge steder er godkendt til

  • Dømt til strafferetslig foranstaltning
  • Omsorgssvigt
  • Opmærksomhedsforstyrrelse
  • Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse
  • Personlighedsforstyrrelse
  • Anden udviklingsforstyrrelse
  • Tilknytningsforstyrrelse
  • Autismespektrum
  • Borgere af begge køn i aldersgruppen 13 til 22(23) år.

Det er afgørende, at borgeren skal kunne informeres om, forstå og være indforstået med opholdsstedets indhold og den støtte og behandling, der ydes. Borgeren skal kunne indrette sig i de boligmæssige rammer, skal kunne arbejde med at indgå i sociale relationer og være indforstået med og motiveret for at modtage pædagogisk støtte og evt. medicinsk behandling.

Vi har i øjeblikket opkvalificeret/specialiseret os i autisme/ADHD i det ene hus.

Vi har opkvalificeret os indenfor rusmidler i arbejdet indenfor vores målgruppe. Dette, da vores målgruppe, ofte har haft snitflade til miljøer med forskellige euforiserende stoffer.