Målskema

Det vigtige ved at arbejde med målskemaer er, at metoden er beskrevet meget deltaljeret både i forhold til hvor, hvordan og hvem. Når beboeren starter hos os, og der er modtaget en handleplan fra anbringende myndighed, vil målskema bliver udfyldt af personalet i forbindelse med et personalemøde.

Disse målskemaer vil blive revideret en gang om måneden og danne grundlag for, at alle i personalegruppen arbejder målrettet med netop det aftalte delmål. Dette gøres for at forhindre, at beboeren bliver udsat for alt for mange arbejdspunkter af gangen – vores erfaring er, at dette giver mere forvirret, end det hjælper. I denne fase er det også vigtigt, at metoden er på plads i personalegruppen, således at der ikke modtages forskellig pædagogisk påvirkning, selvom målet er det samme.

Revideringen af skemaerne gør, at vi hele tiden kan ændre arbejdspunkterne i forhold til beboerens individuelle udvikling, samt evt. finde gamle arbejdspunkter frem i de situationer, hvor der evt. sker en tilbagegang i udviklingen. Når det er hensigtsmæssigt, vil beboeren selv blive inddraget i arbejdspunkterne – det er vigtigt de selv kommer med forslag til de delmål, de gerne vil opnå. Processen er bedst, hvis den enkelte samarbejder i egen udvikling.

Ved anbringelsens ophør vil alle delmål blive ført ind i et tjekskema for at give et samlet overblik over, hvor udviklingen er sket i forbindelse med opholdet.

Dette tjekskema vil være et bilag i punktform til den afsluttende statusrapport.

Sagsbehandleren kan til enhver tid se målskemaer på PKCs intranet. Ved indskrivning sendes en personlig adgangskode til den nærværende sagsbehandler.

Vi anser målskemaerne som et vigtigt redskab i arbejdet, og de er prioriteret højt på institutionen.