Opholdsstedet

I PKC har vi to huse. Begge kører efter samme struktur, behandlingsmetoder, principper og værdigrundlag. I PKC Mou har vi plads til tre beboere og en akutplads. I PKC Mou har vi plads til to beboere.

Vi samarbejder ikke direkte i hverdagen, men vi vores faste arrangementer holdes sammen, ligesom de unge kender hinanden.