Organisationen PKC

Pædagogisk Kompetence Center (PKC) har fungeret siden 2008, hvor funktionen var akutanbringelser og pædagogiske observationer. I takt med samfundets behov, har vi udbygget organisationen, i dialog med de kommuner vi samarbejder med.

I dag har vi to huse i Mou/Aalborg Kommune. Desuden drives projektafdelingen sideløbende med efterværn og støttetimer.

Organisationen tæller forstander, stedfortræder og afdelingsleder(i begge huse) samt det faste pædagogiske personale. Vi har få faste vikarer, der kan tilkaldes i tilfælde af akutte situationer. Vi er rollemodeller, der tør træffe en beslutning – leder eller ej. Vi har alle ansvar, og vi er her alle for at være noget for hver enkelt.

Vi har faste teams omkring den enkelte, hvorfor det altid er let og hurtigt for familien samt kommunen at få de nødvendige oplysninger og informationer om ethvert behandlingsforløb.

”Hvad vi siger, er hvad vi gør… og vi anvender aldrig magt som pædagogisk virkemiddel!”