Pædagogik

Pædagogiske Principper

Vi ser struktur og klare holdninger som de pædagogiske rammer og grundelementer i forhold til, at den enkelte kan udvikle sig. Det er vigtigt for os, at borgeren ved, hvordan hverdagen ser ud – det er ikke vigtigt for os, hvorledes rammerne ser ud i det enkelte tilbud – forstået på den måde, at målgruppen kan have forskellige behov for struktur og rammer.

Vi tilpasser os borgernes behov

Vi tilpasser os borgernes behov indenfor de pædagogiske rammer – og ikke omvendt.

Vi arbejder med borgerne ud fra deres kompetencer, ressourcer og problematikker/handicap. Det er fortsat pædagogerne, der har ansvaret og er garant for deres oplevelser af succes og “at kunne”. Vi udvikler og udbygger ansvarlighed og tilliden til, at de kan.

I stikordform er vores indsatsområder i den første udvikling af borgeren følgende:

  • Gendanne og opbygge relationer, selvindsigt, tillid, selvtillid og selvværd.
  • Opbygge og danne sociale kompetencer.
  • Skolegang, arbejde eller videre uddannelse. Vi har succes og erfaring med at få vores borgere i praktik og finde lærerpladser i nærmiljøet.
  • Fornemmelse for egen krop, personlig hygiejne og evnen til at holde orden omkring sig selv.
  • Lære at sætte ord på sine følelser og bruge dem positivt.
  • Lære at kanalisere sine følelser det rigtige sted hen og få redskaber til at hensigtsmæssige reaktionsformer.
  • Lære at overskue og strukturere egen hverdag.
  • Selvstændighedstræning.

Vi erfarer, at struktur og ro omkring borgerne frigør energi og ressourcer

Vi erfarer, at struktur og ro omkring borgerne frigør energi og ressourcer, således en skolegang/uddannelse kan overskues. Vi oplever ny sikkerhed ved borgeren, når der langsomt udsluses til det omkringliggende samfund gennem praktik, skolegang, sportsklubber etc.

Vi er klar over, at det ikke er fremtidssikrende at skærme borgerne mod omgivelserne, hvorfor vi forsøger at sluse dem videre. Vi oplever ofte kriser i forhold til fx hjemrejse – vi samler borgeren op og gennem dialog, finder vi strategier og redskaber til at komme videre. Vi genner omsorgsfuldt borgeren videre, således der opleves succes, samt denne langsomt bliver i stand til at magte den gældende situation. Vores mål er, at borgeren kan klare sig selv i forskellige situationer.

Gennem målskemaer, der redigeres på personalemøde, vurderer vi vores metoder og pædagogiske strategier.

Forudsat at udviklingsbetingelserne er stabile, sigter vi mod frihed for den enkelte – inden for strukturen og rammerne i huset. Vi sigter mod at lære borgeren at klare sig selv, i det samfund denne er en del af.

Kontakt os

Vi sidder klar til at besvare ethvert spørgsmål, du måtte have, som du ikke får besvaret her på hjemmesiden. Så tøv ikke med at ringe eller skrive til os.

Kontakt os i dag