Pædagogiske principper

Vi arbejder efter en ideel struktur, der er til stede hele tiden. Strukturen skal bidrage til at kompensere for beboernes manglende indre kontrol, samt bringe mindre ydre kaos i dagligdagen. Vi tilsigter altid at arbejde med så stor indre styring som muligt. Det er vigtigt, at beboerne er i positiv udvikling under anbringelsen – og finder redskaber i forhold til at leve livet – både hos os og i fremtiden på egne ben.

Relationsarbejde og respekt for det enkelte menneske er det grundlæggende i vores institution. Der arbejdes på at skabe rammer, hvor støttesystemer og pædagogiske tiltag er individuelt tilrettelagt. Den pædagogiske tilgang er ressourcefokuseret og anerkendende og har sit udgangspunkt i, at den enkelte beboer skal have størst mulig grad af indflydelse.

Vi ser den enkelte som aktør – det handler om den betydning pædagogens forståelse af og kendskab til den enkelte, har for beboerens læring og vækst. Vi opfatter den enkelte som aktiv, bevidst, skabende – og trods eventuel modstand har vi en tro på, at den enkelte ønsker vores hjælp, men måske ikke selv har erkendt det endnu. Vi ønsker at skabe et udviklingsfremmende samspil mellem beboer og pædagog gennem dialog.

Narrativ praksis anvendes – vi er optagede af, hvordan vi anvender sproget og stiller spørgsmål, så den beboer vi taler med finder frem til egne foretrukne historier om sig selv, ud fra deres levede erfaringer. Når der tales om problemer, undersøges det, hvordan problemet påvirker forskellige områder af personens liv, samt hvordan problemet har haft held til at få den indflydelse på personens handlinger og selvopfattelse.

Magt anvendes aldrig som et pædagogisk virkemiddel. Vi anvender i praksis de forestående magtanvendelsesregler, og magtanvendelser finder ikke sted i vores almene dagligdag.