Personale

Personalet er ansat efter kvalifikationer og menneskelige egenskaber. Vi ansætter således at teamet indeholder forskellige ressourser og interesser med overvægt af pædagogisk uddannet personale.

Der vil blive afholdt personalemøde en gang hver 14. dag. Disse møder er struktureret ud fra en fastsat dagsorden, således de bliver udnyttet effektivt. Til personalemøderne er det vigtigt, at pædagogerne bliver enige om metoderne for at arbejde med de unge, samt at alle kan stå inde for det aftalte. Herefter følger personalet disse aftaler indtil andet er aftalt i forhold til den pædagogiske strategi.

Ovenstående er en del af dokumentationen for kvalitetssikringen af de unges anbringelse.

Vi tilstræber, at vores personale bor i nærmiljøet.

Vester Fjordvej 3
9280 Storvorde
Tlf.: +45 4214 9400
Fax.: +45 9812 7041
EAN: 30732308
E-mail: pkc@pkc-aalborg.dk

[captcha_bank_text]