PKC Vi2

I PKC Vi2 er målgruppen samme som beskrevet i PKCs opholdssteder.

Vores borgere bor i egen lejlighed, der er lejet i eget navn. For os, er det vigtigt, borgeren har mulighed for at fortsætte i hjemmet, når støtten ikke længere er nødvendig.

PKC tilbyder efterværn efter SEL §76 eller støtte §85

I forlængelse af et ophold i et af vores huse, kan PKC Vi2 levere efterværn/støttetimer i egen bolig. PKC Vi2 er en uafhængig afdeling.

Formålet tilpasses individuelt, men for alle gælder det, at de vil fortsætte med stabile, engagerede pædagoger, som de allerede har fået en eller anden tilknytning til. Det kan være en enorm omvæltning, pludselig at stå helt på egne ben efter et ophold med megen støtte – denne foranstaltning vil sluse den enkelte videre i livet på bedste vis.

Formålet
Målet med indsatsen er, at borgeren, på sigt, lærer at klare sig selv, enten uden eller med et minimum af støtte. Indsatsen berører alle aspekter af borgernes liv, både praktisk og adfærdsmæssigt. Eksempelvis skal borgeren lære at styre egen økonomi, bo for sig selv, begå sig socialt og være aktive med beskæftigelse eller uddannelse.

Indholdet
Der fokuseres på at styrke borgerens selvværd, identitet, udvikling og sociale kompetencer via omsorg og succesoplevelser. Relationen mellem personalet og borgeren er et middel i det pædagogiske arbejde. Borgeren skal ses, høres, forstås og opleve tydelige grænser og krav for deres adfærd. Personalet følger borgeren tæt med intensiv, handlingspræget støtte og tilrettelægger indsatsen alt efter borgerens dominerende problematikker, hvad enten det drejer sig om familieforhold, adfærd, misbrug, kriminalitet osv.

Ud over det læringsprægede samvær, fokuserer PKC Vi2 på at styrke borgerne med udfordrende og relevante fritidsaktiviteter. Det bidrager med succesoplevelser, et øget netværk og bedre selvtillid og sætter borgerne på sporet af et sundt fritidsliv.

Da borgerne bor for sig selv, er botræning en vigtig del af PKC Vi2s indsats. Alt efter borgerens behov vejleder personalet eksempelvis i indkøb, madlavning og personlig hygiejne. De praktiske færdigheder skal via konstante gentagelser blive til automatiske rutiner. På PKC Vi2 kan borgerne komme i kontakt med en fra personalet døgnet rundt.