Rammer for det pædagogiske arbejde

Vi ser struktur og klare holdninger som de pædagogiske rammer og grundelementer i forhold til, at den enkelte kan udvikle sig. Det er vigtigt for os, at beboeren ved, hvordan hverdagen ser ud – det er ikke vigtigt for os, hvorledes rammerne ser ud i det enkelte tilbud – forstået på den måde at målgruppen kan have forskellige behov for struktur og rammer.

Vi tilpasser os borgernes behov indenfor de pædagogiske rammer – og ikke omvendt.

Vi arbejder med borgerne ud fra deres kompetencer, ressourcer og problematikker/handicap. Det er fortsat pædagogerne, der har ansvaret og er garant for deres oplevelser af succes og “at kunne”. Vi udvikler og udbygger ansvarlighed og tilliden til, at de kan.

I stikordform er vores indsatsområder i den første udvikling af borgeren følgende:

Gendanne og opbygge relationer, selvindsigt, tillid, selvtilid og selvværd.
Opbygge og danne sociale kompetencer.
Skolegang eller videre uddannelse. Vi har succes og erfaring med at få vores borgere i praktik og finde lærerpladser i nærmiljøet.
Fornemmelse for egen krop, personlig hygiejne og evnen til at holde orden omkring sig selv.
Lære at sætte ord på sine følelser og bruge dem positivt.
Lære at kanalisere sine følelser det rigtige sted hen og få redskaber til at hensigtsmæssige reaktionsformer.
Lære at overskue og strukurere egen hverdag.
Selvstændighedstræning.
Vi erfarer, at struktur og ro omkring borgerne frigør energi og ressourcer, således en skolegang/uddannelse kan overskues. Vi oplever ny sikkerhed ved beboeren, når der langsomt udsluses til det omkringliggende samfund gennem praktik, skolegang, sportsklubber etc.

Vi er klar over, at det ikke er fremtidssikrende at skæme beboerne mod omgivelserne, hvorfor vi forsøger at sluse dem videre. Vi oplever ofte kriser i forhold til fx hjemrejse – vi samler beboeren op og gennem samtale, finder vi strategier og redskaber til at komme videre. Vi genner omsorgsfuldt beboeren videre, således der opleves succes, samt denne langsomt bliver i stand til at magte den gældende situation. Vores mål er, at beboeren kan klare sig selv i forskellige situationer.

Gennem målskemaer, der redigeres hver 6. uge, vurderer vi vores metoder og pædagogiske strategier. Vi lærer borgeren gensidig respekt – at overholdte aftaler betyder mere frihed. Forudsat at udviklingsbetingelserne er stabile, sigter vi mod frihed for den enkelte – inden for strukturen og rammerne i huset. Vi sigter mod at lære borgeren at klare sig selv, i det samfund denne er en del af.