Rømning

Vi har udarbejdet beredskabsplan, i tilfælde af rømning fra institutionen.

  • Kontakt afdelingsleder og/eller Forstander
  • Vurder om borgeren er til fare for sig selv eller andre
  • Udvælg pædagog, der har det samlede overblik i eftersøgningen. Indkald nødvendigt personale til eftersøgningen
  • Forsøg at etablere kontakt til borgeren hvis denne har sin mobil med.
  • Vær i nærheden af den rømmede – også selvom denne ikke ønsker at gå med retur. Vi tager ansvaret, trods rømning
  • Anmeld borgeren til politiet ved anbringelse som tvangsfjernet eller på dom. Dette også hvis den rømmede vurderes til fare for sig selv eller andre.
  • Husk at have alle oplysninger klar på eleven(cpr., kort signalement, mobilnummer på tovholder samt på ung)
  • Kontakt Ungepolitiet i Aalborg, hvis dette menes nødvendigt
  • Underret forældremyndigheden

Vi er af den opfattelse, at rømning ofte sker, hvis borgeren er presset ud i dette – enten psykisk eller i forbindelse med et ønske om at være sammen med venner/veninder i en form, vi ikke støtter op omkring.

Vi flytter vores praksis til den unges tilhørssted, og er i nærheden indtil denne overtales til at komme med retur. Vi anvender aldrig magt, men forsøger verbalt at motivere til at genoptage samarbejdet. Vi samarbejder med politiet, hvis vi mener der er behov.