Rollemodeller

Alt personale bisidder en høj grad af personlig og faglig kompetence. Der tilstræbes, at fire ud af seks ansatte er faglærte pædagoger, og vi opfordrer til videre uddannelse indenfor målgruppen. Personalet har oftest tidligere erfaring med målgruppen.

Personalet er robuste, og magter at håndtere at stå i krydspresset mellem ydre og indre struktur – mellem faglige og sociale udfordringer. Personalegruppens grundværdier stemmer overens med vores værdigrundlag samt menneskeanskuelse om, at borgeren er aktør.

Personalegruppen er sammensat af begge køn – mennesker med forskellige interesser/kompetencer. Fælles for dem alle, er at de ønsker at være en del af borgernes liv.

Vi udvikler os med opgaverne i huset:

  • Personalemappe forefindes på vores interne intranet.
  • Personalet vil gennemgå intern oplæring ved den personaleansvarlige samt have følvagter med fast personale.
  • Der introduceres til vores pædagogiske tilgange, brugen af ugeplaner og individuelle målskemaer.
  • Der oplæres i brugen af vores intranet, samt vores måde at skrive dagbog på.
  • Samtlige ansvarsområder er veldefinerede skriftligt.
  • Vi har et kontaktperson-system med en primær og sekundær ansvarlig for den enkelte – ligeledes veldefineret skriftligt.
  • Alt efter hvilke borgere vi har i huset, benytter vi os af øvrige fagrelevante professionelle.
  • Vi har overlap i vagtplanen, således der kan overdrages på ordentlig måde.

Vi har en god og homogen gruppe, der kan give kollegial supervision. Det er altafgørende, at vi har tillid til hinanden og tør indgå i dialog – de ansatte imellem. Arbejdet med målgruppen fordrer først og fremmest, at vi er harmoniske, engagerede og arbejder i samme retning.