Status

Den første statusrapport vil blive skrevet fire uger efter anbringelsen og vil primært omhandle indslusning, samt de første par uger i huset. De første udarbejdede målskemaer for vil vedlægges som bilag, således den anbringende myndighed har mulighed for at se de opsatte arbejdspunkter og eventuelt indgive kommentarer hertil.

Efter den første statusrapport vil der blive udarbejdet en ny efter 3. måned og herefter halvårligt.

Sagsbehandleren kan til enhver tid se statusrapporter på PKCs intranet.