Struktur

Struktur og klare holdninger anvendes som pædagogiske rammer og grundelemeneter i forhold til, at den enkelte kan udvikle sig. Det er vigtigt for os, at borgeren ved, hvordan hverdagen ser ud.

Hverdagen er lagt i fast struktur, således alle måltider er på fastlagte tidspunkter hver dag. Vi holder strukturen stramt, og borgerne lærer det ret hurtigt. Det er vigtigt for målgruppen på PKC, at vide hvornår tingene sker.

Borgeren skal selv være med til at lave aftensmad sammen med pædagogen. Det er vigtigt pædagogisk at have denne kontakt, og samtidig udvikler det rutiner i forhold til fremtiden, der skal foregå i egen lejlighed. Når borgeren er klar til udfordringen, står denne alene for madlavningen, således en opskrift kan følges uden hjælp, og borgeren får en fornemmelse af at mestre madlavningen.

Vi har en månedlig “bliveweekend”, hvor borgerne har medbestemmelse i forhold til aktiviteterne. Vi arrangerer gerne aktiviteter i weekend og fritid. Vi har en stor berøringsflade – dette være i forhold til kontakter indenfor ishockey, fodbold, håndbold, basketbold, tennis, svømning, crossfit og styrketræning. I Aalborg Kommune er der mulighed for at komme i væresteder, klubber og andre arrangementer, der passer til den enkeltes funktionsniveau.

Vi mener, det er vigtigt at give succesoplevelser, hvor de bliver bekræftet i det de gør, samt bliver rost og anerkendt, som den de er. Derved kan udarbejdelse af en positiv selvværdsfølelse iværksættes – og en tro på sig selv og andre styrkes. Vi forsøger, at implementere borgeren, således denne danner en form for et netværk, og bliver en del af nærmiljøet.

Søndag klokken 18 samles vi i huset – der er mulighed for beboernes husmøde. Vi skiftes til at være mødeleder – pædagogen skriver referat, der samles i en mappe, der er tilgængelig for alle.

Borgerne lærer at italesætte deres tanker og eventuelle irritationer overfor stedet, pædagogerne og de øvrige borgere. Vi oplever et bedre forhold mellem borgerne, når de har muligheden for at tale sammen med vores støtte. Vi starter altid med runden; “hvordan har jeg det og hvordan er min uge gået?”.