Struktur

Struktur og klare holdninger anvendes som pædagogiske rammer og grundelementer i forhold til, at den enkelte kan udvikle sig. Det er vigtigt for os, at borgeren ved, hvordan hverdagen ser ud.

Hverdagen er lagt i fast struktur, således alle måltider er på fastlagte tidspunkter hver dag. Vi holder strukturen stramt, og borgerne lærer det ret hurtigt. Det er vigtigt for målgruppen på PKC, at vide hvornår tingene sker.

Borgeren skal selv være med til at lave aftensmad sammen med pædagogen. Det er vigtigt pædagogisk at have denne kontakt, og samtidig udvikler det rutiner i forhold til fremtiden, der skal foregå i egen lejlighed. Når borgeren er klar til udfordringen, står denne alene for madlavningen, således en opskrift kan følges uden hjælp, og borgeren får en fornemmelse af at mestre madlavningen.

Vi arrangerer gerne aktiviteter i weekend og fritid. Vi har en stor berøringsflade – dette være sig i forhold til kontakter indenfor ishockey, fodbold, håndbold, basketbold, tennis, svømning, crossfit og styrketræning. I Aalborg Kommune er der mulighed for at komme i væresteder, klubber og andre arrangementer, der passer til den enkeltes funktionsniveau og interesser.

Vi mener, det er vigtigt at give succesoplevelser, hvor borgeren bliver bekræftet i det de gør, samt bliver rost og anerkendt, som den man er. Derved kan udarbejdelse af en positiv selvværdsfølelse iværksættes – og en tro på sig selv og andre styrkes. Vi forsøger, at implementere borgeren, således denne danner en form for et netværk, og bliver en del af nærmiljøet.

Efter aftale, samles vi i huset – der er mulighed for borgernes husmøde. Vi skiftes til at være mødeleder – samt at skrive referat, der samles i en mappe.

Borgerne lærer at italesætte deres tanker, ris, ros og eventuelle ændringer til aftaler, overfor stedet, pædagogerne og de øvrige borgere. Vi oplever et bedre forhold mellem borgerne, når de har muligheden for at tale sammen med vores støtte. Vi starter altid med runden; “hvordan har jeg det og hvordan er min uge gået?”.