Ungdomssanktion

Vi tilbyder ungdomssanktion

Når kommunen vælger at tilknytte Pædagogisk Kompetence Center til en sanktionsdømt ung, er forvaltningen sikret et kvalitativt og veldokumenteret forløb.

Vi modtager sanktionsdømte i alle faser og tilrettelægger forløbet individuelt i samarbejde med den enkelte, kommunen og andre relevante samarbejdspartnere.

Modtager vi den unge i fase 2, er vi parate til at indlede samarbejdet, mens denne er anbragt i sikret afdeling. Vi opretter en form for kontakt i samarbejde med institutionen.

Når den unge er klar til fase 2 og ophold på åben institution udarbejdes der individuel behandling for denne unge. Alt arbejde dokumenteres dagligt, og er tilgængeligt for anbringende myndighed.

Anbringelse under ungdomssanktion varierer ikke videre fra ethvert andet forløb i institutionen
. Der arbejder under samme værdigrundlag, med samme personalegruppe og samme pædagogik. Forskellen er, at de sociale myndigheders pålæg om opholdssted, der er fastsat i straffelovens §74a, stk. 2, pkt. 2.

Kontakt os

Vi sidder klar til at besvare ethvert spørgsmål, du måtte have, som du ikke får besvaret her på hjemmesiden. Så tøv ikke med at ringe eller skrive til os.

Kontakt os i dag