Ungdomssanktion

Når kommunen vælger at tilknytte PKC til en sanktionsdømt ung, er forvaltningn sikret et kvalitativt og veldokumenteret forløb.

Vi modtager sanktionsdømte i alle faser og tilrettelægger forløbet individuelt i samarbejde med den enkelte, kommunen og andre relevante samarbejdspartnere.

Modtager vi borgeren i fase 1, er vi parate til at indlede samarbejdet mens denne er anbragt i sikret afdeling. Vi opretter en form for kontakt i samarbejde med institutionen. Når borgeren er klar til fase 2 og ophold på åben institution udarbejdes der individuel behandling. Alt arbejde dokumenteres dagligt, og der afleveres rapport til anbringende kommune.

Anbringelse under ungdomssanktion varierer ikke videre fra ethvert andet forløb i institutionen. Der arbejder under samme værdigrundlag, med samme personalegruppe og samme pædagogik. Forskellen er, at de sociale myndigheders pålæg om opholdssted, der er fastsat i straffelovens §74a, stk. 2, pkt. 2.