Visitationsprocedure

Institutionens visitation vil foregå i et tværfagligt samarbejde imellem stedets leder, visitator og den pædagogisk ansvarlige.

Visitationsproceduren sker ud fra et værdigrundlag om, at stedet skal sikre, at der er udviklingsmuligheder for brugeren, før institutionen siger ja til at tage den enkelte ind. Det er vigtigt, at vores institution bliver et sted, hvor den enkelte får mulighed for, at komme videre med sit liv.

Udviklingsmulighederne for den enkelte på institutionen afhænger af, om brugeren er inden for institutionens målgruppe, samt den sociale, psykiske og de skolemæssige egenskaber i relation til hvad stedet kan tilbyde. Endvidere afhænger målet for opholdet af, hvilke mål anbringende myndighed har opsat.
I visitationen vil den eksisterende gruppe blive holdt op imod den nye, der ønskes indskrevet. Der vil blive kigget på forskellighed/lighed og vi vil på den måde prøve at lave det bedste ”match”. Aldersforskel vil ikke være en hindring, da personalenormeringen gør, at der er tid til den enkelte, når der er behov for det. På den måde er beboerne ikke afhængige af hinanden, hvilket gør, at der er mulighed for at kommer ud at prøver deres sociale færdigheder af med normalt fungerende mennesker – men stadig med støtte, hvor det er nødvendigt.

Hvis en kommune ønsker at anbringe på institutionen, skal følgende materiale fremsendes med henblik på målgruppevurdering.

  • § 50 undersøgelse (for unge)
  • Kommunens handleplan
  • Relevante statusrapporter fra tidligere anbringelser / projekter.
  • Eventuelle specialundersøgelser.
  • Domsudskrift, hvis der er tale om en ungdomssanktion eller en domsanbragt med vilkår.
  • Hvor det er relevant – Skoleudtalelse fra PPR i den anbringende kommune.

I takt med barnet visiteres, skal PPR have besked om anbringelsen. Ved anbringelse fra anden kommune end Aalborg, skal anbringende kommune udfylde skema, der skal sendes til PPR Aalborg. PPR Aalborg har 15 skoledage fra anbringelsesstart, til barnet skal have et skoletilbud. Ved akutanbringelse er tidsperspektivet det samme. Skeamet findes på ppr-aalborg.dk i højre side.

Vores intranetsystem er godkendt og 100% sikret i forhold til personfølsomme oplysninger.

På vores intranet, oprettes et personligt login, således relevante filer for visitation kan oploades denne vej. Dette sparer anbringende myndighed for at sende pr. post.