Vi tilbyder visitationsprocedure

Institutionens visitation vil foregå i et tværfagligt samarbejde imellem stedets leder, visitator og den pædagogisk ansvarlige.

Visitationsproceduren sker ud fra et værdigrundlag

Visitationsproceduren sker ud fra et værdigrundlag om, at stedet skal sikre, at der er udviklingsmuligheder for borgeren, før institutionen siger ja til at tage den enkelte ind. Det er vigtigt, at vores institution bliver et sted, hvor den enkelte får mulighed for, at komme videre med sit liv.

Udviklingsmulighederne for den enkelte på institutionen afhænger af, om borgeren er inden for institutionens målgruppe, samt den sociale, psykiske og de skolemæssige egenskaber i relation til hvad stedet kan tilbyde. Endvidere afhænger målet for opholdet af, hvilke mål anbringende myndighed har opsat.

I visitationen vil den eksisterende gruppe blive holdt op imod den nye

I visitationen vil den eksisterende gruppe blive holdt op imod den nye, der ønskes indskrevet. Der vil blive kigget på forskellighed/lighed og vi vil på den måde prøve at lave det bedste ”match”. Aldersforskel vil ikke være en hindring, da personalenormeringen gør, at der er tid til den enkelte, når der er behov for det. På den måde er borgerne ikke afhængige af hinanden, hvilket betyder, at der er mulighed for at kommer ud at afprøve deres sociale færdigheder af med normalt fungerende mennesker i samfundet – men stadig med støtte, hvor det er nødvendigt.

Hvis en kommune ønsker at anbringe på institutionen, skal følgende materiale fremsendes med henblik på målgruppevurdering.

  • § 50 undersøgelse (for unge)
  • Kommunens handleplan
  • Relevante statusrapporter fra tidligere anbringelser / projekter.
  • Eventuelle specialundersøgelser.
  • Domsudskrift, hvis der er tale om en ungdomssanktion eller en domsanbragt med vilkår.
  • Hvor det er relevant – Skoleudtalelse fra PPR i den anbringende kommune.

I takt med borgeren visiteres, skal PPR have besked om anbringelsen i så fald, det er et barn, der har behov herfor.

Vores intranetsystem (Microsoft Teams) er godkendt og 100% sikret i forhold til personfølsomme oplysninger.

Vores mailsystem er godkendt og 100% sikret i forhold til intern kommunikation. Ved eksterne henvendelser med personfølsomme oplysninger, skal mail sendes via sikker post. Der skal anvendes vores CVR-nummer: 30732308

Kontakt os

Vi sidder klar til at besvare ethvert spørgsmål, du måtte have, som du ikke får besvaret her på hjemmesiden. Så tøv ikke med at ringe eller skrive til os.

Kontakt os i dag